ดินดี เข้าใจสังคมของต้นไม้ สร้างดินให้ดีเป็นพื้นฐาน จะปลูกอะไรก็งาม ไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ย ซื้อยาฆ่าแมลงมาใส่