เทพแห่งเกษตร ดร.เกริก มีมุ่งกิจ อธิบายถึง มีงานประจำลาออกมาทำเกษตรได้มั๊ย