เผาถ่านก็ต้องสร้างป่า การเผาถ่านเป็นการพึ่งตนเองประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ได้เพียงแค่ถ่านไว้ใช้หุงต้ม แต่ยังได้น้ำส้มควันไม้ไว้ใช้ในการเกษตร ประโยชน์มหาศาล แต่กว่าจะเผาถ่านได้นั้นก็ต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝน ความอนทน ดูแลเอาใจใส่ จนเกิดเป็นความชำนาญ ดังคำโบราณที่เปรียบไว้ว่า “คนเอาถ่าน”