รูปที่ 3: ราคาของ cryptocurrency มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะหากเทียบกับสกุลเงินหลักที่ใช้ในปัจจุบัน หน่วย: %

รูปที่ 3: ราคาของ cryptocurrency มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะหากเทียบกับสกุลเงินหลักที่ใช้ในปัจจุบัน

หน่วย: %

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 6/11/2017

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จาก coinmarketcap, coindesk และ Bloomberg

แสดงหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มเติม
Load More By กาเหว่า
Load More In